KONTAKTY

SEDACKY.NET, s.r.o.
Bohumila Hájka, objekt před zahradnictvím Lisý.
26701 Králův Dvůr
tel: +420 774230352, +420 774664362
info(a)sedacky.net

NOVINKY

arr3FOTOGALERIE OD NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ! NOVINKA ! Nově pro Vás budeme uveřejňovat fotografie od našich spokojených zákazníků, kteří si u...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

běžná cena 15 490 Kč (573 Euro)
naše cena 14 500 Kč (537 Euro)
naše cena 16 990 Kč (629 Euro)
naše cena 23 990 Kč (888 Euro)

AKCE !!!

naše cena 22 490 Kč (832 Euro)
naše cena 16 900 Kč (625 Euro)
běžná cena 21 990 Kč (814 Euro)
naše cena 20 990 Kč (777 Euro)

ANKETA

Co je pro Vás rozhodující u nákupu zboží ?

Cena 36% Dodací lhůta 20% Kvalitní materiál 18% Přístup firmy, reference a zkušenost z dřívějška 25%

» Reklamační řád

Reklamační řád obchodní společnosti SEDACKY.NET, s.r.o.


I. Všeobecná ustanovení

1. Zde uvedený reklamační řád doplňuje práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.sedacky.net (dále v textu jen „Reklamační řád“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností SEDACKY.NET, s.r.o., IČO: 29054320, se sídlem Plzeňská 60, Králův Dvůr 26701, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.sedacky.net na straně druhé. Dodací podmínky jsou i vedle reklamačního řádu (dále v textu jen „Reklamační řád“), součástí Obchodních podmínek (dále v textu jen „Obchodní podmínky“).

2. Prodávající prohlašuje, že v internetovém obchodě www.sedacky.net poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné prodejně, a které jsou v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď kupující spotřebitel anebo kupující podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího podnikatele, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.


II. Uplatnění reklamace

1. Spotřebitel či Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně prostřednictvím emailu – Info@sedacky.net a to tak, že v předmětu emailu uveden – REKLAMACE – FA (číslo). Dále napíše informace o závadě + připojení fotografií. Popřípadně a doplňující informace voltejte p. Šrámkovi 774230352.


III. Podmínky a vyřízení reklamace

1. Při uplatnění reklamace musí Spotřebitel či Kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od Prodávajícího. K tomuto účelu doloží Spotřebitel či Kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva).

2. Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li Spotřebitel či Kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví Spotřebitel či Kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

3. Při uplatnění reklamace na vadu zboží je Prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může Prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit Spotřebiteli či Kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou smluvních stran.

4. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje Prodávající následujícím způsobem:
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebylo zboží ještě použito, může Prodávající  dle svého uvážení zboží vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást zboží, má Spotřebitel či Kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celého zboží. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

5. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u Prodávajícího Spotřebitelem či Kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl Spotřebitel či Kupující zboží řádně užívat.

 

V Králově Dvoře, dne 1. ledna 2016

Sedacky.net, s. r. o.

ZWM4MDg2Y